Gambar ing ngisor iki wenehana warna kanthi apik!

Sapa jenenge wayang panakawan ing dhuwur?